Terug naar Overzicht

Waterschap AA en Maas

De komende jaren staat Aa en Maas voor grote uitdagingen. Het veranderende klimaat vergroot de opgaven voor waterveiligheid, droogte en wateroverlast. In combinatie met het realiseren van een goede waterkwaliteit en een goede ecologische toestand van ons watersysteem vragen deze opgaven om integrale, gebiedsgerichte oplossingen. Zo werken we samen met onze partners aan een robuust watersysteem, dat een gezonde leefomgeving biedt voor mens, plant en dier, en dat tegen een stootje kan. Het beheer en onderhoud van het watersysteem speelt hierin een belangrijke rol. Goed beheer en onderhoud vormen de basis voor al onze werkzaamheden in het gebied.

Vacatures

Gebiedsbeheerder beheer en onderhoud watersysteem ...

Ter versterking van het beheer en onderhoud van het watersysteem vanuit het district ...

Geplaatst op 04-08-2020 11:17

Laatste nieuws

Vacature zoeken

Populaire vacatures