Terug naar Overzicht

Aanvraag SDE+ voor zonneparken stijgt fors

De zes miljard euro subsidie die in de SDE+ najaarsronde 2017 beschikbaar was, is volledig toegekend.

Bij maar liefst 3.945 van de in totaal 4.215 projecten ging het om zon-PV. Het meeste geld (46 procent) ging naar wind op land, gevolgd, door zon-PV met 38 procent.

Hoeveel subsidie-aanvragen?
In totaal zijn er 5.783 subsidieaanvragen ingediend met een waarde van ruim 9,9 miljard euro. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 17 oktober 2017 met een bedrag van 117 euro/MWh waren ingediend. Tussen deze aanvragen vond een loting plaats voor de verdeling van het op dat moment nog resterende budget.

Productie duurzame energie
Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Voor de zomer maakt Minister Wiebes het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 via een Kamerbrief bekend.

Vacature zoeken

Populaire vacatures

(Junior) Monteur inspectie en ...

Udenhout,Dongen - > 36 uur