Terug naar Overzicht

Brainport-akkoord moet enorm tekort personeel inperken

Ruim tweehonderd organisaties hebben het Brainport Talent & Skills Akkoord ondertekend.

Hiermee verbinden zij zich aan het gezamenlijke doel en de bijhorende acties om innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name waar het gaat om technologische beroepen. Tot de ondertekenaars behoren bestuurders van het mkb en grote bedrijven als ASML, NXP, Philips en VDL, onderwijs- en onderzoeksinstellingen zoals de TU Eindhoven, Fontys, Summa en TNO, koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio.

Het Brainport Talent & Skills Akkoord bevat zeven concrete afspraken, opgesteld naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda. Hierin staat geformuleerd wat nodig is om de regionale en daarmee de Nederlands economie en maatschappij te versterken. Dit is gebaseerd op vier actielijnen: de beschikbaarheid van tech- en it-talent op korte en lange termijn vergroten, bouwen aan een ‘leven lang ontwikkelen’, hybride leeromgevingen, en ‘future skills’ en onderwijsinnovatie. De ondertekenaars committeren zich aan de afspraken en vertalen ze per direct in acties.

‘Brainport Eindhoven dendert af op een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt, omdat we hier uitblinken in technologie, waar het tekort aan personeel zich het meest laat voelen’, stelt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. ‘Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze economie toekomstbestendig te maken. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord spreken we elkaar aan op de resultaten die we met onze initiatieven willen behalen en of we de afspraken die we maken ook daadwerkelijk nakomen.’

Een van de afspraken voor het bedrijfsleven is de persoonlijke belofte van de regionale werkgevers dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen. ‘Als werkgever nemen we geen mensen meer aan op een specifieke baan’, verklaart directeur Frans Huijbregts van voedingsmiddelenspecialist Huijbregts Groep. ‘We kijken naar de talenten van iemand, of iemand past bij ons bedrijf en de vaardigheden heeft om te leren. Wij moeten als werkgevers continu bezig zijn met ‘leven lang ontwikkelen’ en de wendbaarheid van de werknemers in onze bedrijven. Wij nemen nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze huidige werknemers, maar ook toekomstige generaties op de arbeidsmarkt kunnen blijven participeren.’

Vacature zoeken

Populaire vacatures

Service-engineer W

Udenhout - > 36 uur

Leidinggevend eerste monteur i...

Udenhout,Deurne - > 36 uur