Terug naar Overzicht

ING:’Vooruitzichten 2022 voor industrie positief’

De industriële groei houdt in 2022 aan en groeit naar verwachting met 2,5%.

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Helmond

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Oss/Uden

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Breda/Roosendaal

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Tilburg

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Den Bosch

KLIK HIER voor Vacatures uit de regio Eindhoven

De aanhoudende verstoringen in de supply chain zetten een rem op de groei maar de stevige productvraag uit binnen- en buitenland zorgen voor een positief groeiscenario. 'De onzekerheden blijven groot maar de belemmeringen in de keten en economische impact van het coronavirus nemen naar verwachting gelijkelijk af. Wereldwijd nemen de investeringen toe', zo stelt Industry Banker Gert Jan Braam van de ING in de sector update van januari.

De Nederlandse industrie heeft in 2021 het groeitempo opgevoerd en een groeispurt laten zien, flink boven de gemiddelde EU productiegroei.

Technologische industrie (+5%) trekt de kar, chemiesector opnieuw in de plus (+2%)
De technologische industrie laat in 2022 naar verwachting de hoogste productiegroei zien. Belangrijke drivers hiervoor zijn een herstellende automotive sector en een zeer fors groeiende hightech-machinebouw sector. De semicon sector blijft stevig doorgroeien en zorgt mede voor een forse orderintake.

De chemiesector ziet de impact van hogere energieprijzen geleidelijk afnemen en de afzet aan de automotive stapsgewijs verbeteren, ondersteunt door sterk groeiende sectoren als hightech, bouw en de medische sector. Ondanks de materiaal schaarste wordt 2022 het derde groei-jaar op rij.

Industrie positief over regeerakkoord - nu plannen concretiseren
Vanuit de industrie is overwegend positief gereageerd op de visie en focus van het kabinetsbeleid voor de sector. Wel wordt er over de gehele breedte opgeroepen op korte termijn met de sector afspraken te maken om dit beleid in concrete plannen om te zetten.

De hoofdlijnen van het akkoord houden in dat er vooral ingezet wordt op verduurzaming en modernisering, hierbij is er veel aandacht voor de impact van de klimaatverandering op de samenleving. De industrie (grote uitstoters) zal snel grote stappen moeten zetten in het tegengaan van de klimaatverandering, andere sectoren krijgen meer tijd voor de transitie.

Personeel en materiaalschaarste grootste knelpunten.
De materiaal- en onderdelen schaarste blijven een grote belemmering om aan de vraag te kunnen voldoen, zo blijkt uit CBS data. Maar ondertussen is het personeelstekort een zo mogelijk nog grotere remmende factor, geeft 27% aan. De verwachting is dat de algehele materiaal schaarste langzaam zal verminderen, in tegenstelling tot de hoge containertarieven. Hier komt pas medio 2023 flink meer capaciteit beschikbaar.

Vacature zoeken