Terug naar Overzicht

Josée Sombekke is nieuwe directeur ACE

Recent is Josée Sombekke benoemd als nieuwe directeur van ACE (Automotive Center of Expertise). Sinds 2005 heeft zij verschillende functies gehad op het snijvlak van ICT en mobiliteit.

Automotive Center of Expertise
ACE is een samenwerking tussen drie Nederlandse automotive hbo-opleidingen (Fontys Hogescholen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam) en de automotive bedrijven, zoals bijvoorbeeld DAF trucks, VDL en Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Dit partnerschap heeft als doel te kunnen voldoen aan grote vraag naar automotive studenten met actuele kennis en vaardigheden. Hiertoe stellen automotive bedrijven onder andere hun innovatieve kennis beschikbaar aan het onderwijs, laten ze zich zien als attractieve werkgevers, en participeren ze in spraakmakende onderzoeken bijvoorbeeld bij lectoraten van de hogescholen. ACE dient als loket, aanjager en verbinder om nieuwe kennis van het bedrijfsleven structureel over te brengen naar het onderwijs en vice versa. ACE wil haar contacten met het Automotive bedrijfsleven door middel van partnerschappen uitbreiden om nog meer innovatieve kennis te kunnen delen.


Automotive Engineer 2020
Juist in deze tijd van snel opeenvolgende ontwikkelingen in de automotive is er grote rol weggelegd voor ACE. Of het nu gaat over Smart Mobility, Automotive Manufacturing of Green Mobility , in alle gevallen is er door onder andere de toename van ICT in de auto sprake van een sterk veranderend vakgebied van de automotive engineer. Steeds meer zal deze engineer in staat moeten zijn de complexe en diverse vakdisciplines met elkaar te verbinden en te integreren. Het worden systeemdenkers en systeemintegrators, die de complexe uitdagingen op het gebied van vervoersconcepten, duurzaamheid en technologie begrijpen, interpreteren, met elkaar verbinden en integreren. Een mooie uitdaging waar ACE met het onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk nog meer voor wil gaan!

Vacature zoeken

Populaire vacatures