Terug naar Overzicht

‘Ketel 1 op 1 vervangen per 2021 in de ban’

Een hogere rendementseis op cv-installaties, zou ervoor moeten zorgen dat huiseigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel énkel nog mogen vervangen in combinatie met warmtepomp, zonneboiler of duurzaam alternatief.
Dit idee oppert een branchebrede coalitie aan de opstellers van het nieuwe Klimaatakkoord, dat er komende kabinetsperiode voor moet zorgen dat er meer vaart komt achter de energietransitie, om zo dichter bij de klimaatdoelen van Parijs te komen.
 
Een manifest met deze mogelijke maatregel wordt ondersteund door onder meer installateurskoepel Uneto-VNI, warmtepomp- en ketelfabrikanten (VFK en DHPA) en milieuorganisaties, en is geïnitieerd en opgesteld door adviesbureau Berenschot. De rendementseis bij toestelvervanging, die verpakt zou moeten worden in bestaande normen en bouwregelgeving zoals Ecodesign en NTA8800. Meer details zijn niet beschikbaar: het voorstel moet nog nader worden uitgewerkt, zo wordt nadrukkelijk gesteld.
 
‘Geen plek meer voor mono-cv-ketel’
Het is volgens de ondertekenaars van groot belang om meer snelheid te gaan maken met het verduurzamen van de warmtevoorziening door meer te isoleren, gebruik van fossiele brandstoffen sneller te reduceren en een sneller hoger aandeel duurzame installatietechniek in de bestaande bouw toe te passen. Volgens initiatiefnemer Berenschot moeten de nieuwe rendementseisen zo hoog zijn, dat er na 2021 geen plek meer is voor nieuwe cv-ketels zonder duurzame toevoeging. Op dit moment worden er jaarlijks zeker 350.000 cv-ketels in Nederland één op één vervangen. “Er zijn inmiddels alternatieven beschikbaar met betere rendementen en duurzaamheidseisen”, stelt het manifest.
 
Uitzonderingen
De rendementseis geldt niet voor woningen die (nog) niet worden afgekoppeld van het aardgas door de toepassing van bijvoorbeeld all-electric warmtepompen, warmtenetten of duurzaam gas. Ook gebouwen die op termijn gesloopt gaan worden, in de nabije toekomst op een warmtenet gaan, of waar de uitvoering om praktische redenen onuitvoerbaar is, blijven gevrijwaard.
 
CO2-besparing
Het invoeren van de rendementseis per 2021 heeft volgens het manifest de potentie om in 2030 te resulteren in een CO2-besparing van 3,6 Mton/jaar (17 Mton cumulatief) en een aardgasbesparing van 2,3 bcm/jaar (13 bcm cumulatief).
 
Boost voor hybride
De maatregel zou met name een boost moeten gaan vormen voor de installatie van hybride warmtepompen, voor plaatsen waar complete verduurzaming (nog) niet aan de orde is. Bij dergelijke warmtepompen wordt in een groot deel van de energievraag voorzien door de duurzame warmtepomp, waarbij de gasketel enkel nog bijspringt in piekbelasting, bijvoorbeeld in de winter of bij hoge tapwatervraag. Er zijn inmiddels veel systemen op de markt, die gebruik maken van energie uit de buitenlucht, of die de energie uit afgezogen ventilatielucht aanwenden voor de verwarmingsvraag.
 
Wie betaalt de rekening?
Voorkomen moet worden dat huiseigenaren hiervoor een pittige rekening krijgen gepresenteerd. Hiervoor zou volgens Berenschot de kostprijs van de installatie door opschaling flink naar beneden moeten, en wordt van de overheid gevraagd (gebouwgebonden) financieringsmodellen en subsidies ter beschikking te stellen. Ook zouden installatie en energiebedrijven huurmogelijkheden aan moeten gaan bieden, om de overstap naar duurzaam aantrekkelijk te maken. Nu is de hybride warmtepompcombinatie, zelfs met ISDE-subsidie, nog aanzienlijk duurder dan een ketelvervanging.

Vacature zoeken

Populaire vacatures

Service-engineer W

Udenhout - > 36 uur

Leidinggevend eerste monteur i...

Udenhout,Deurne - > 36 uur