Terug naar Overzicht

Meer dan 100 bedrijven gaan samenwerken aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving

Ruim 100 ondernemingen en 15 kennisinstellingen gaan samenwerken aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving.

In februari 2021 hoorden de 15 best beoordeelde voorstellen dat ze subsidie krijgen van regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Gemiddeld ontvangen ze € 3,6 miljoen subsidie op een gemiddelde projectinvestering van € 5,8 miljoen. De markt investeert dus ook zelf flink. MOOI steunt tientallen innovaties die helpen de klimaatdoelen te halen. Een groot deel richt zich op de gebouwde omgeving.

29 complete voorstellen

De indieners kregen tot en met 6 oktober 2020 de tijd om hun definitieve aanvraag in te dienen. Ze konden daardoor hun voorstellen in versterkte samenwerkingsverbanden verscherpen. Uiteindelijk ging het om 29 complete voorstellen. Van prefab-oplossingen om woningen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen tot betaalbare en comfortabele warmtepompen voor renovatieprojecten.
Een adviescommissie nam alle vooraankondigingen door. Alle indieners kregen advies, bijvoorbeeld om hun samenwerkingsverband uit te breiden. Dit vergroot de impact op hun innovatieketen. De TKI Urban Energy organiseerde speciaal voor hen matchmaking events.

Meer subsidie voor gebouwde omgeving

Begin 2020 is de MOOI-regeling opengegaan. Niet alleen om innovaties voor CO2-reductie in de gebouwde omgeving te ondersteunen. MOOI richt zich ook op thema's als 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land', en 'Industrie'. Doel is dat marktpartijen en kennisinstellingen de handen ineenslaan om innovaties integraal in de keten te ontwikkelen. Z'n ketenaanpak moet het succes van innovaties vergroten en tot snellere toepassing leiden.
Met € 27 miljoen had de gebouwde omgeving het grootste budget. De belangstelling was met 73 vooraanmeldingen zo overweldigend. Daarom besloot het ministerie van Binnenlandse Zaken het budget tussentijds op te hogen naar € 57 miljoen.

Vacature zoeken

Populaire vacatures