Terug naar Overzicht

Metaalunie: nieuw kabinet moet MKB-metaal duwtje in de rug geven

Het huidige (demissionaire) kabinet sluit de boeken met een keurige begroting, maar een nieuw kabinet moet doorpakken.

Met deze reactie sluit Koninklijke Metaalunie zich aan bij de reactie van andere ondernemersorganisaties op de rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

“Alle pijlen zijn nu gericht op een nieuw kabinet”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie. “We kijken met spanning uit naar de uitkomst van de formatiebesprekingen en de daaruit voortkomende wijzigingsvoorstellen om de begroting voor 2018 alsnog aan te passen.”

Behoefte aan vakmensen
Een nieuw kabinet staat volgens Metaalunie voor een aantal forse uitdagingen. Kleiboer: “Bovenaan staat het vlottrekken van de arbeidsmarkt door het aannemen van mensen door werkgevers weer aantrekkelijk te maken. En meteen daarna komt de toenemende behoefte aan vakmensen. Voor ondernemers blijft regeldruk een belangrijk onderwerp, zeker voor het MKB-metaal. Er komt een nieuwe omgevingswet aan, die veel meer omvat dan de meeste ondernemers nu bevroeden. Een goede toetsing die uitwijst of het MKB ermee uit de voeten kan, is cruciaal.”

Verdienvermogen vergroten
Volgens Kleiboer is er echter meer nodig dan deze punten. Reden voor Koninklijke Metaalunie om IndustrieVisie uit te brengen. Hierin schetst Metaalunie hoe een gedegen industriebeleid en een stimulerend ondernemersklimaat er uit moet zien. “De maakindustrie bestaat uit een keten van gespecialiseerde en flexibele maakbedrijven, die innovatief produceren. Goed ondersteunend industriebeleid, met aandacht voor procesinnovatie, kennisdeling, circulariteit en export laat de maakindustrie nog verder  groeien”, licht Kleiboer toe. “Zo wordt het verdienvermogen van de BV Nederland vergroot. In de afgelopen jaren lag de nadruk van het beleid vooral op kostenbesparing. Nu is de tijd aangebroken om te investeren en de uitdagingen die er zijn voortvarend op te lossen.” Kleiboer vindt de ongewijzigde begroting op Prinsjesdag ‘een gemiste kans die weinig bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen’. “De formerende partijen moeten deze handschoen dan maar oppakken, anders gaat het momentum verloren om echt stappen vooruit te zetten”, aldus de directeur Beleid van Metaalunie.

Vacature zoeken

Populaire vacatures

Eerste monteur utiliteit E bij...

Udenhout,Deurne,Dongen - > 36 uur

Monteur beveiliging

Udenhout - > 36 uur