Terug naar Overzicht

Per 1 januari 2020 geen subsidie meer voor pelletkachels of biomassaketels

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel.

Uit een evaluatie van onderzoeksbureau SEO blijkt dat de verminderde uitstoot CO2 niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, volgens minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Installaties in nieuwbouwwoningen, zoals warmtepompen en zonneboilers, die niet op gas aangesloten zijn, vallen vanaf 2020 ook niet meer onder de subsidie. Een nieuwbouwhuis hoeft al sinds juli 2018 niet meer op gas aangesloten te worden. Dat is de reden, volgens SEO, om bij nieuwbouw duurzame alternatieven te stimuleren.

De ISDE-regeling, waarmee bijvoorbeeld ook warmtepompen worden gesubsidieerd, wordt verlengd tot 2030. De in het Klimaatakkoord aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal ten slotte pas vanaf 2021 doorgevoerd worden.

Vacature zoeken

Populaire vacatures